Εξοικονομώ 2

Η επιχείρηση ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ αναλαμβάνει υπεύθυνα την αντικατάσταση των κουφωμάτων σας με το πρόγραμμα εξοικονομώ 2

Το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ, σύμφωνα με τον οδηγό που εκδόθηκε 08/02/2018 δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να αντικαταστήσουν τα παλιά τους κουφώματα με νέα συστήματα αλουμινίου. Με τους νέους ευνοϊκότερους όρους μπορεί κανείς να κερδίσει ακόμα περισσότερα αφού δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο βελτίωσης την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια αλλά και της αύξηση της αξίας του ακινήτου.


  • Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο

νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά (7) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

τηθούν;

  • Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

- Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τις χρησιμοποιεί.

- Υφίστανται νόμιμα βάσει οικοδομικής αδείας ή σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφού.

- Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

- Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.


Κάθε ιδιώτης μπορεί να κάνει μόνο μια αίτηση και για κάθε κατοικία μπορεί να γίνει μόνο μια αίτηση. Στις πολυκατοικίες απαιτείται απόφαση γενικής συνέλευσης και αίτηση για το σύνολο των κατοικιών αλλά και χωριστές αιτήσεις για το κάθε διαμέρισμα, ΠΕΑ για το σύνολο των κατοικιών.

Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων δύο ετών.


Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα –

Με ποια κίνητρα;
Τι κερδίζω επιλέγοντας το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» ;

1. Προκαταβολή 70% του προϋπολογισμού της αίτησης

2. 100% του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων

3. 100% της αμοιβής του σύμβουλου έργου

4. Χρηματοδότηση ανά ιδιοκτησίας ανάλογα με την κατηγορία.

5. Αναβάθμιση ενεργειακής κατηγορίας

6. Αναβάθμιση αξίας ακινήτου

7. Λιγότερες ενεργειακές απώλειες

8. Σύντομη απόσβεση κόστους επένδυσης, ανάλογα με τις παρεμβάσεις

0 σχόλια

savenergy-team @ Copyright 2013-2019