top of page

Commercial 88 PLUS

KOΕMMERLING 88 plus  είναι το νέο σύστημα με  βάθος  88 χιλιοστά πλαισίου και τρίτο λάστιχο στεγάνωσης σε κάσα και sheet. The glazing ranges from 24 to 52 mm.

The new system meets the standard design requirements for low energy homes.  UF- values  from 1.0 to ≤_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d with (model_ 0, 0, K).

The clever overall design of the new system gives an excellent increase in prices in thermal and soundproofing b-31 New system with increased ecological awareness

High thermal insulation window system with a total width of 118 mm.


Specifications


•     Depth of frame frame: 76 mm
•     Depth of leaf: 76 mm
•     Maximum glazing thickness: 12-48
•     Reinforcement of sheet and frame 1.5
•     Mechanism: used mechanism GU type basic
•     EPDM tires
•     100% Recyclable and environmentally friendly


Characteristics


WA3
•    Ηχομόνωση μέχρι Rw=42 κατά DIN EN ISO 140 -3
•    Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι WK2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627 .
•     Wind-permeability_bc-31
•     Water-permeability by DIN-31
•     Resistance to wind compression ENIN 12210
•     Mechanical strength by DIN EN-31 315
•     Functionality in time according to DIN EN 1200

Kommerling Eurofuture avantgarde

The opening-tilting systems of synthetic frames combine the timeless design with modern technology and the perfect aesthetic result with the high construction standards._cc781905-5cde-315-b94
They have double rubbers, double European crystals with choice (energy, triplex, security, etc.), German perimeter mechanisms that lock in multiple points of perfect functionality. They are fully recycled and are_cc781905-5cde-3194-bb5b-136_ environment_
It is  Heat-Soundproofing ka 5_b_c Το σύστημα φέρει πιστοποιητικά από το διεθνώς αναγνωρισμένο γερμανικό ινστιτούτο   IFT Rosenheim .Με ασυναγώνιστο συντελεστή θερμοπερατότητας των προφίλ _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ Uf 1,3 W / m2K  .For every property that is constructed, renovated or rem is accompanied by the high technology prestige of the leading German company koemmerling.

High thermal insulation window system with a total width of 124 mm.

 

Specifications

 • Case profile depth: 70 mm Case face width: 70 mm

 • Sheet profile depth: 70 mm Sheet face width: 82 mm

 • Maximum glazing thickness: 12-33 mm

 • Reinforcement of sheet and frame thermo-galvanized steel 1.5-2 mm thick

 • Mechanism: Unijet type GU mechanism and basic security category are used

 • EPDM tires

 • 100% Recyclable and with environmentally friendly stabilizers

Characteristics

 • Thermal insulation: Uf 1.3 W / m2K

 • Sound insulation up to Rw = 42 according to DIN EN ISO 140-3

 • Burglar protection up to WK2 according to DIN V ENV 1627.

 • Wind permeability according to DIN EN 12207

 • Water permeability according to DIN EN 12208

 • Resistance to wind pressure according to DIN EN 12210

 • Mechanical strength according to DIN EN 13115

Kommerling 76 MD [ NEW PRODUCT ]

KOMMERLING 76 MD is the most advanced system with a depth of 76 mm frame and a third sealing rubber in frame and leaf. Modern design and perfect proportions. It can be combined with double or even triple glazing (depending on the requirements), while the Uf values reach 1.0 W / (m² K).
The clever overall design of the new system delivers an exceptional price improvement in thermal and sound insulation measurements, with increased safety. New system with increased ecological awareness.

High thermal insulation window system with a total width of 116 mm.


Specifications


•     Depth of frame profile: 76 mm Frame: 76 mm
•     Depth of leaf profile: 76 mm mm
•     Maximum glazing thickness: 12-48
•     Reinforcement of sheet and frame 1.5
•     Mechanism: used mechanism GU type basic
•     EPDM tires
•     100% Recyclable and environmentally friendly


Characteristics


WC
•    Ηχομόνωση μέχρι Rw=42 κατά DIN EN ISO 140 -3
•    Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι WK2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627 .
•     Wind-permeability_bc-31
•     Water-permeability by DIN-31
•     Resistance to wind compression ENIN 12210
•     Mechanical strength by DIN EN-31 315
•     Functionality in time according to DIN EN 1200

Premiline Sliding Overlays

συρομενα

OVERVIEW> PREMILINE

More space for sun and light.
The doors open on top of each other, thus occupying a relatively small space on both sides of the masonry. This way the passage is not blocked, e.g. to the garden, from any fixed glass surface.

Window system  thermal insulation with total face width  mm.

 

Specifications
 
    Depth of frame profile: 80 mm
    Case face width: 61 mm
Sheet profile: 84 mm _ _
Leaf face width: 54 mm
    Maximum glazing thickness: 12-33 mm
    Reinforced sheet and frame heat
    Mechanism: used mechanism GU category INL basic
    EPDM tires
    100% Recyclable and environmentally friendly

  Features

   _cc781905-5cdeb-314
    Ηχομόνωση μέχρι Rw=_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  according to DIN EN ISO 140-3
    Anti-burglary protection according to D VK2.
    Wind permeability according to DIN EN.
    Water permeability according to DIN EN.
    EN Resistance to wind pressure D.
    Mechanical strength according to DIN EN.
    Functionality in time according to DIN EN.

Sliding Recesses

Rolls Kommerling

ρολλα

Τα επικαθίμενα ρολά κατασκευάζονται μόνο από πρώτης ποιότητας μη ανακυκλωμένα_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_υλικά_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_γερμανικής προέλευση ς του οίκου Kömmerling  με φυλλαράκι αλουμινίου πολυουρεθάνης ή διέλασης αλουμινίου και την δυνατότητα επιπρόσθετης μόνωσης_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_για απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας παρέχοντας πιστοποιημένες τιμές θερμοδιαπερατότητας Ur μόλις_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 0.75 W / m²K.

With the seated security rolls you passively protect your space from prying eyes but also actively in case of vandalism. Παράλληλα κερδίζετε σε λειτουργικότητα με εύκολο χειρισμό από την εσωτερική πλευρά, αποφεύγετε έντονες_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_weather, solve space problems on small balconies or external obstacles and opening problems in areas where there is frequent snowfall as in such cases the use of shutters on the balcony doors requires clearing the balcony of snow to open the shutters.

Also the_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_combination of colors is better than ever as the raw materials of the rolls come from pre-bbc-b των κουφωμάτων ), παρέχοντας το μοναδικό πλεονέκτημα της επιλογής χρώματος και επιθυμητής υφής τόσο σε κλασικά_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_wood colors, minimal of one color or extreme -cc781905-5cde-13b.

The rolls Kaptain_cc781905-5cde-3194-bb3b- f-315

Home Automation

Οι εφαρμογές αυτοματισμών σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους είναι χαρακτηριστικό κτιρίων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, τηνπροστασία, την λειτουργικότητα και τον_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_complete control with simple and reliable solutions.

Εξειδικευόμαστε στην εφαρμογή αυτοματισμών σε συστήματαπροστασίας ρολού παρέχοντας features such as:

A. Basic wireless system

Each roller has its own switch, operates independently with 4 options  (up, down, stop and favorite roller position) and provides the following

Cc  Block Perception ) for

✔  Adjustment 5cd

✔  Wireless motors with incorporated wireless receivers_cc781905-5cde-3194-bb3b

✔  Fully about_arranged_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf_5 The system sets the limits of the roll itself without your intervention. Ideal for business premises and rooms for rent.

Cc  16 million_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d

✔  Αντικλεπτικοί σύνδεσμοι ασφαλείας μοτέρ ( τοποθετούνται μόνο σε ρολά με αντίληψη εμποδίου και εμποδίζουν την ανύψωση του ρολού στοεπάνω_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_μέρος)

✔ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_member part)

✔  Wireless wall switches. There is no need for electrical installations such as cables, pipes, boxes, repairs, work, etc. At the same time reducing electrical wiring, possible problems in the future are minimized and any interventions in the system are made p quickly_ap.

✔  Πλήρης συσκότιση και προστασία από καιρικά φαινόμενα. Με τα συστήματα αυτοματισμού που εφαρμόζει η Kaptain η λειτουργία της καθόδουκλείνει πλέον όλα τα φυλλαράκια του ρολού_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_and protects 100% from stains in case of rain and from the bright light of the morning sun.

✔  Range 20 meters through 2 solid walls_cc781905-5cde-3194-bb3b -8d5

✔  Battery life of controls 2-3 years

B. Additional automation

Έχοντας προβλέψει τις απαιτήσεις σας, η Kaptain δίνει την δυνατότητα και γιαεπιπλέον έλεγχο και λειτουργικότητα στον χώρο χωρίς αρχική δέσμευση από you. The Basic system has special parameters that allow the expansion or addition of additional control devices  no-additional additional electrical installations or repairs.

The benefits of the extra automation -136bad5cf58d_σημαντικά το αντίστοιχο κόστος υλικών και μηδενίζουν το κόστος των_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_electrical installations, reducing the total construction cost in newly built buildings or in replacements.

This gives you the extra features:

✔  Creating a zone. With this function you can have 1 switch on each floor that controls all the floor shutters with 4 functions. (up, down stop, favorite position)

✔  Διακόπτης lockdown. Προγραμματίζεται να ελέγχει όλα_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_the wireless motors of the house and locks the whole house with the push of a button.

✔  Τηλεχειριζόμενος έλεγχος όλου του σπιτιού με αποσπώμενο χειριστήριο, δυνατότητα για την δημιουργία ομάδων_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ελέγχου (όπως ανατολικά, δυτικά, βορεινά κλπ.), μαζική λειτουργία ελέγχου για όλα τα ρολά αλλά καιμεμονωμένα_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ optional.

Cc   Remote controls with scheduling capability, _cc781905-5cde- the complete automation of the house during the day or night.

✔  Simulation function from your home. With this feature you simulate your presence in the house to prevent the targeting of your home from theft while you are away.

✔  Σύνδεση με συναγερμό. Τα συστήματα αυτοματισμού που εφαρμόζει ηKaptain δίνουν την δυνατότητα για τον_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_complete control of the system and from your alarm unit.

✔  Αισθητήρες ελέγχου. Με τα ιδιαίτερα εξελιγμένα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζει η Kaptain μπορείτε πλέον να αυτοματοποιήσετε το of any point of the house with wireless sensors  that perceive the weather phenomena (rain, wind, even brighter) and the more protection and

Also available are controls or switches in a wide variety of colors or shades of wood, touch switches, waterproof remote controls, combination with cranks for power outages and many more applications.

 

* the only condition for the operation of the basic system is the supply of electricity to each roll or at least the supply from a close point to the wall. (power box)

Traditional interior awning

πατζουρια

New interior awning.

Shutters Open

The innovative shutter system for modern and traditional Design


The shutters  offer a wide range of mounting options:

As a special feature in the house, as protection from strange looks, as protection from the sun and for the regulation of indoor temperature. The innovative SOL-Design shutters can be combined with any architecture, thanks to the variety of designs and colors.
The system is suitable for all openings. The high quality of the SOL-Design shutters was confirmed by external audits at the IFT Rosenheim institute.
Σε πρωτοποριακό σχεδιασμό η KAPTAIN SA ενισχύει εσωτερικά τις περσίδες των πατζουριών της με αλουμίνιο για μεγαλύτερη αντοχή καιαντικλεπτική_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_protection. Various types are available, for example with boards or blinds for traditional or modern design as well as the possibility of moving the blinds. There is also a choice of INOX masks. There is a wide variety of colors and they combine excellent technology and aesthetics.

υαλοπινακες

Energy Glazing

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_CONTENTS And THE PRODUCERS OF GLASSES


GLASS & LIGHT

 • Sunlight is the source of life and a key element for our well-being, growth and health.

 • _Cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_natural light  gives us a sense of orientation, influencing what surrounds us and highlighting the passage of time.

 • Glass enables us to control and manipulate light to our advantage. A window is a link between the interior in which we live and work and the outside world.

 • The importance of natural light for humans and its impact on everyday life, are two of the most basic parameters of modern architecture in the field of comfort, where

 • among others are:

 • The creation of openings in areas of daily living, study and work in order to enhance the natural light and to ensure the natural ventilation,

 • The design of buildings so that all spaces have access to opening windows and even more than one side if possible,

 • The choice of the position and dimensions of the windows, in order to achieve the best possible results in terms of the amount and diffusion of incoming light, in order to minimize the negative effects of incoming light depending on the orientation of the window, and in terms of the energy balance of the building.

 • Glass companies today have a wide range of products that meet the needs of natural light management in buildings.

bottom of page